Жанрово-композиційна своєрідність поеми Н. В. Гоголя «Мертві душі»

Н. В. Гоголь — видатний письменник критичного реалізму, що продовжує традиції А. С. Пушкіна і що поглиблює критичне відношення до сучасної дійсності.
Замислювалися «Мертві душі» так, щоб в творі «явилася» уся Русь. Природно, що такий колосальний задум не укладався в існуючі жанрові рамки; композиційна будова теж повинна була стати чимось особливим.
Досі викликає суперечки жанрове визначення, дане «Мертвим душам» Н. В. Гоголем. Відомо, що на обкладинці першого видання книги на першому плані великими буквами виступило слово «поема», затінюючи навіть само назву. Які асоціації повинні були виникнути у сучасника у зв’язку з цим?
По-перше, поемою називали «Іліаду» і «Одіссею» — жанр, який Гоголь вважав за неможливе в післягомерівський час. Поемою називали романтичний твір байроновского або пушкінського типу. І нарешті, слово «поема» могло навести на думку про велике творіння Данте. Поемою називали «Божественну комедію» В. Г. Белинский, А. Ф. Мерзляків і такий знавець італійської літератури, як С. П. Шевырев.
Схожість двох «поем» не залишилася не поміченою сучасниками. В першу чергу слід вказати на трьохприватну будову творів, адже «Мертві душі» замислювалися автором саме так, по аналогії з «Пеклом», «Чистилищем» і «Раєм», хоча задум, на жаль, і не був реалізований до кінця. Але в межах цієї схожості сучасні літературознавці знаходять і інші цікаві аналогії.
Звернемося до першого тому «Мертвих душ». У поемі Данте персонажі в першій частині слідують в порядку зростаючої винності. І чим більше в ній свідомого елементу, тим вона вища. У Н. В. Гоголя такі вади і злочини, як вбивство, зрада, взагалі виключені: «Герої мої зовсім не лиходії». Але принцип розташування характерів певною мірою збережений.
З цієї точки зору легко можна пояснити той факт, що Манілов відкриває галерею поміщиків. У Данте напередодні Пекла знаходяться ті, хто не робив ні зла, ні добра. Дійсно, цьому відповідає опис Гоголем того роду людей, до якого відноситься Манілов : «…Люди так собі, ні те, ні се, ні в місті Богдан, ні в селі Селіфан». Що йдуть за Маниловым персонажі відрізняються від нього тим, що у них є якась «пристрасть», якесь «завзяття», хоча рано ще говорити про свідомий елемент. Уперше ця «провина» проявляється в Плюшкине: ми ясно бачимо, що він міг би бути іншою людиною. У зв’язку з цим вимовляє автор таке «напуття»: «Забирайте з собою в дорогу… усі людські рухи, не залишайте їх на дорозі».
У другому томі, як писав сам Н. В. Гоголь, «характери значніші за колишні». Дійсно, тут підвищується елемент свідомості. Опис Бетрищева розвивається на іншому рівні, ніж характеристики поміщиків, що зустрілися читачеві в першому томі. Недоліки у Бетрищеве перемішані з достоїнствами. Таким чином, розмежовувавши ці два поняття, автор дає читачеві зрозуміти, що і сам герой це може зробити. Але не робить, і це підвищує його провину.
Не лише Бетрищев, Тентетников, Платонов, Хлобуев, але навіть Півень, легковажний черевоугодник, виявляють в собі завдатки високих якостей. Дивовижний опис прогулянки Півня в човні — воно усе просякнуте ліризмом, як сказав І. С. Тургенев, «приголомшливим в одно час усю душу читача».
Перехід від першого тому до другого здійснюється за допомогою образу Плюшкина : у зв’язку з ним уперше спливає промінь світла, уперше ми бачимо «церкву» в поміщику, і уперше з’являється мотив пошуку — Плюшкин постійно щось шукає і піднімає.
Аналогічним чином другий будинок повинен був стати перехідним до третього. Хоча провина Чичикова стає все важче, все частіше прокидається в нім голос совісті, який знову вказує на можливість іншого шляху. Недаремно автор вкладає у вуста Муразова такі слова: «…яка б з вас була людина, якби так само, і силою і терпінням, та трудилися б на добру працю, маючи кращу мету».
Відродження повинне було здійснюватися в третьому томі. Якби це здійснилося, перед нами була б завершальна стадія «історії душі» сучасної російської людини, а саме — залучення до істини.
Наведення сучасників на думку про дантевской поему було передбачено автором і з іншою і, мабуть, головною метою. Данте рахував себе обраним для того, щоб сказати істину світу, «викрити людству усю його внутрішність і показати його прийдешнє, результат його життя справжнього в образі Пекла, борошна вічного і відчайдушного, Чистилища, борошна, розчиненого надією, і Раю вічної і створеної радості», — як писав Шевырев. Те ж можна сказати про Гоголя: він відчував обов’язок сказати рятівне слово Росії і
всьому світу, яке викриє міру падіння і вселить надію на майбутнє. А щоб слово це почули і його послухалися, Н. В. Гоголь натякає на призначення своєї поеми аналогією з дантовской.
Передусім, головний персонаж усе більш бачиться Н. В. Гоголеві характерним представником сучасного російського світу, а його виправлення і очищення отримує вищий сенс: «І, можливо, в цьому ж Чичикове пристрасть, що його, що тягне, вже не від нього, і в холодному його існуванні знаходиться те, що потім повергне в прах і на коліна людини перед мудрістю небес.». Таким чином, Пекло, Чистилище, Рай відповідають трьом станам душі : людському, відродженню і оновленню.
Незважаючи на те що Н. В. Гоголь намагається зберегти дантовскую традицію, вона отримує чимале перетворення і новий розвиток. Навіть прийоми, запозичені з Данте, отримали особливий, гоголевский колорит. Наприклад, Гоголь використовує поширені порівняння Данте, але так, як це може зробити тільки сатирика. Узяти хоч би порівняння світських франтів, що увиваються біля красунь, з мухами, що летять на рафінад.
Крім того, у Н. В. Гоголя можна знайти ту точність, з якою Данте описувало Пекло. Особливо це видно в сцені «здійснення купчої», де Гоголь використовує ремінісценцію з Данте. Але знову-таки ця точність суцільно пройнята іронією. У цій сцені роль Вергилія виконує чиновник, а Чичиков — слідчий по загробью. Вергилій залишає Данте перед дотриманням в Рай, куди йому шлях заборонений. Поводир Чичикова залишає його на порозі іншого «Раю» — кабінету голови, де, подібно до Данте, Н. В. Гоголь використовує символіку світла, що відіграє важливу роль в зображенні Емпірея. Тепер — це голова і зеркало, що відбиває світло істини.
Гумор, постійно використовуваний Н. В. Гоголем, на думку багатьох читачів і критиків, ставив під удар само визначення жанру — поему. Із цього приводу Шевырев писав, що внаслідок цього гумору «мимоволі із-за слова: поема — вигляне глибока, значна іронія, і скажеш усередині: чи не додати вже до заголовка: поема нашого часу»? Таке трактування продиктоване, звичайно, лермонтовским романом, але і він не дає чіткої відповіді, що ж це таке. Обидва художники написали картину «нашого часу», а як це розуміти, читач повинен вирішити для себе сам.
На закінчення хотілося б розглянути іншу, відмінну від дантовской, концепцію пояснення жанрово-композицонного своєрідності поеми. До думки, що кожен подальший поміщик першого тому мертвее попереднього, схилялися такі відомі критики, як А. Білий, А. Воронский. Але навіть не грунтуючись на дантовской традиції, ці судження можна поставити під сумнів. Галерея поміщиків розпочинається з Манілова, тому що він бесцветнее усіх і не відволікатиме увагу читача на себе. Крім того, його реакція на пропозицію Чичикова відразу ж ставить на перший план те, що треба Гоголеві. Якби на місці Манілова опинився, скажімо, Собакевич, повідомлення Чичикова не справило б такого враження.
Особливу роль в композиції грає мотив «кривого колеса». Спочатку розташування глав повністю співпадає з планом Чичикова, але потім вступає в дію цей мотив, і герой збивається з дороги і потрапляє не туди, куди хотів: замість Собакевича — до Коробочки, Ноздреву. Гра задуманого і несподіваного складає, таким чином, особливість композиції. У другому томі вона теж зберігається: замість одного поміщика Чичиков потрапляє до іншого і так далі.
Ще одна особливість композиції — використання Н. В. Гоголем вставної повісті — «Повести про капітана Копейкине». Дієво і інше визначення, яким поштмейстер упереджає своє оповідання, — «поема». Таким чином, вставна повість, незважаючи на свою уявну самостійність, жанровий пов’язаний з усім твором: у рамках «Мертвих душ» як поеми виникає ще одна поема.
Жанр «Мертвих душ» — складна і оригінальна освіта, що відбилася і на композиції твору. Жанрово-композиційна побудова поеми, по словах Ю. Манна, «в окресленні шляху відновлення конкретної людської душі». Крім того, як відмітив критик, «домагання на вищу мету, на збереження високого символізму, яким втілено дантовское творіння, Н. В. Гоголь підкреслив привласненням «Мертвим душам» жанрового позначення «поема».

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.