Вірш Пастернака «Гамлет» 2 варіант

Вірш Б.Л. Пастернака «Гамлет» є першим з віршів, що завершують роман «Доктор Живаго». У нім автор осмысляет свою літературну працю, визначає його значення і у своєму особистому житті, і в житті суспільства. Свою долю він уподібнює долі шекспірівського героя, що «підняв зброю проти моря лих», що наважилося самостійно встати на боротьбу із злом і брехнею навколишнього світу. Пастернак дуже добре розумів, що його чекає після написання «Доктора Живаго», і віршем «Гамлет» він немов внутрішньо оборонявся від тієї ворожості, яка потім спонукає поета відмовитися від Нобелівської премії і написати покутний лист Хрущову.

Вірш «Гамлет» ще раз нагадує нам про невладність часу над вічними творіннями, вічними темами. Герой трагедії Шекспіра є представником «корінних напрямів людського духу», за словами Пастернака. І поет осмысляет призначення цього образу в сучасній йому епосі, коли влада безцеремонно диктувала, як писати вірші і знімати фільми, а «фарисеї» від літератури улесливо піддакували усім указам і постановам компартії. Пастернак ділиться з читачем своїм захопленням перед героєм, вірним служінню ідеалам добра і справедливості. «Глядачеві, — писав поет, — надається судити, як велика жертва Гамлета, якщо при таких планах на майбутнє він поступається своїми вигодами заради вищої мети».

Гул затих. Я вийшов на підмостки.

Притулившись до одвірка,

Я ловлю в далекому відгомоні,

Що станеться на моєму віку!

Важливо, що герой вірша при усьому романтичному максималізмі не є індивідуалістом. Він не протиставляє себе натовпу, навпаки, в її голосах він вгадує своє майбутнє. Пастернак завжди виступав проти роздмухування поетичної особи в надлюдину, з цієї причини він говорив про необхідність подолання в літературі впливу поетів-романтиків, до яких зараховував символістів і навіть Маяковского.

Під словом «гул» у вірші вгадується не просто шум залу для глядачів, а звуки з площі, заповненої народом. Доповнює цю асоціацію і фраза «вийшов на підмостки», де слово «підмостки» означає не стільки сцену, скільки вуличний поміст для виступу оратора перед багатотисячним натовпом. І своїм романом «Доктор Живаго» автор теж звертався до усіх людей, виступав проти цинізму і жорстокості сучасного світу, де не залишається місця любові і милосердю. «Відгомоном», в якому герой «ловить», «що станеться на. повіці», стане реакція читачів на твір про інтелігента, що чинив опір нелюдяності суспільства, що оточувало його :

На мене наставлений сутінок ночі

Тысячью біноклів на осі.

Герой вірша дуже гостро відчуває похмурість атмосфери, в якій він знаходиться серед спостерігачів з «біноклями на осі». Чиновники, цензори не дають вільно творити поетові, вдивляючись в кожен його крок і оцінюючи кожне слово з позиції уявних цінностей фарисейської культури.

Ліричний герой вірша шукає опору у вищій силі:

Якщо тільки можна, авва отче,

Цю чашу мимо пронеси.

Він просить Бога про те, щоб минула його доля бути судимим такими «цінителями» культури. Старозавітна лексика («авва отче», «чаша») повертає нас до майже зниклого зв’язку понять інтелігенції і православ’я, нагадує про вічність євангельських істин у всі часи.

У наступній строфі, на перший погляд, виявляється душевна слабкість героя, свого призначення, що нібито злякалося, бути Гамлетом, бути одним у світі безправ’я:

Я люблю твій задум упертий

І грати згоден цю роль.

Але зараз йде інша драма,

І цього разу мене звільни.

Так, герой усім серцем віддається ролі Гамлета, «грати роль» — не просто по-акторськи виконувати обличчя п’єси, а жити нею, бути готовим також, як і шекспірівський герой, нести високу місію борця з несправедливістю. Але тепер усе набагато серйозніше: «інша драма» — це не інша п’єса, це драма життя, де усе вже зумовлено:

Але продуманий розпорядок дій,

І неотвратим кінець шляху.

У нас у свідомості, природно, виникають паралелі з долею Сина Божого, якого чаша не минула і він випив її до дна, хоч і благав про те ж, що і герой вірша. Усе у цьому світі вже вирішено, невипадково перша строфа розпочинається з опису того, як герой намагається передбачити свою долю, він упевнений в її предначертанности зверху. Проте сила особи в тому, щоб навіть знаючи про майбутні страждання, благаючи про позбавлення, все ж йти до кінця по призначеному шляху. Йти не безрозсудно і легковажно, а відчуваючи відповідальність за кожен зроблений крок:

Я один, усе тоне у фарисействі,

Життя прожити — не поле перейти.

Якщо в ранніх віршах Пастернака відчувалася складність форми, густа насиченість метафорами, то у вірші «Гамлет» філософське сприйняття світу передається глибокими, але прозорими, класично ясними образами. У стилістиці вже немає колишньої експресивності, хоча вірш «Гамлет» і є за формою монологом. Суть речей сприймається через цілісне осмислення моральних категорій добра і зла, краси і потворності. Текст насичений театральними професіоналізмами: «підмостки», «біноклі», «задум», «грати роль», «розпорядок дій», «кінець шляху», але вони мають переносний, ширший сенс, що надає лексиці вірша афористичність, місткість. Тому можливе таке багате тлумачення кожної фрази. Закінчується ж «Гамлет» фольклорною мудрістю, що підтверджує спільність світосприйняття актора, людини мистецтва, і народу.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.