Просторово-часова структура роману М. А. Булгакова «Майстер і Маргарита»

У літературі немало творів, в яких «є» сусідами світи реальний і фантастичний. Це і «Іліада» Гомера, і «Божественна комедія» Данте, і романтичні балади Жуковского. Поява реалізму (двадцяті роки XIX століття) практично вивела із вживання цей прийом. Тим більше важливою стала поява роману «Майстер і Маргарита» з його унікальною просторово-часовою структурою — троемирием.
Подібна концепція не є винаходом Булгакова. Про існування уявного світу говориться, наприклад, в книзі» П. Флоренского «Уявності в геометрії», також в ній сформульована ідея про трійкову буття. Але автор «Майстра і Маргарити» полемізує з ученим, оскільки останній трактував Сатану як «мавпу Бога», а уявний світ населений силами Світла.
Філософське обгрунтування даної концепції дається в працях Г. Сковороди.
Отже, структура роману будується за принципом існування трьох світів : земного, біблейського і вічного. Останній — сполучна ланка між першими двома, він допомагає виявити схожість між зустріччю на Патріарших ставках і допитом Иешуа Га-Ноцри — ці події сталися в один і той же день календарного року.
Між світами існує і композиційний зв’язок, в романі вони переплітаються. «Древні» глави вводяться по-різному: як розповідь Воланда і супроводжуюче його бачення, як сон Івана Бездомного і як уривок з роману Майстра. Ці глави виділені і стилістично: в них з’являється розмірений ритм оповідання, гнучкість мови, що знову приходить, створює відчуття реальності того, що відбувається.
Існують в романі ситуації, що повторюються у всіх трьох світах, — таким чином Булгаков прагнув зробити зв’язок часів очевидним. Легко простежуються збіги в описі погоди (гроза в Ершалаиме і в Москві). Частенько це — прямі ремінісценції: «Пітьма <…> накрила ненависне прокуратором місто. Зникли висні мости <…> опустилася з неба безодня <…>». Пропав Ершалаим — велике місто, неначе зовсім не існував на світі». Це пейзаж початку 25-ої глави. І кінець 29-ої глави : «…Ця пітьма, що прийшла із заходу, накрила величезне місто. Зникли мости, палаци. Усе пропало, неначе цього ніколи не було на світі».
Також повторюється образ мармурових сходів : вона є присутньою і в древніх главах, і на балу у сатани.
Цікавий і образ натовпу, який виникає під час страти Иешуа, на балу і в черзі у вар’єте.
Зв’язок часів виявляє і знаменита фраза «…П’ятий прокуратор Іудеї, вершник Понтій Пілат». Вона ж завершує оповідання в різних світах: біблейському — в главі 26, вічному — в главі 32 і в московському — в епілогу.
Кожен з цих світів має також свої тимчасові особливості: в першому дія триває один день (одно з трьох єдності класицизму; у третьому — з вечора середовища до вечора суботи). Що стосується потойбічного світу, то в нім час зупиняється і не рухається (наприклад, бал у сатани). До речі, саме таким чином в романі вирішується проблема гріха Маргарити : вона вчинила його за межами часу, і її душа залишилася незаплямованою, отже, її вчинок нешкідливий і прощається.
Маргарита — унікальний персонаж і в системі образів, структура якої продиктована концепцією троемирия. Герої, існуючі в різних «вимірах», але зведені однією проблемою, об’єднуються автором в тріади. Маргарита є виключенням в цій системі. Вона — збірний образ, і основні її якості — любов і співчуття — є присутніми у всіх світах. Тому у неї немає двійників, вона — монада. Осібно стоять персонажі Майстра і Иешуа, об’єднані проблемою творчості. Їх зближує те, що за вдачею вони не борці, наявність трагедії нерозуміння; можна говорити і про існування «голгофи творчості» для обох персонажів.
Проте істинний дозвіл проблема творчості отримує не в системі образів, а в троемирий. Булгаков стверджує, що усі великі твори переміщаються у вічність (схожі ідеї висували А. Ахматова і б. Пастернак) і справжнє визнання справжньому художникові буде дано за межами людського життя, що і ілюструє фінал роману.
У зв’язку з цим стає очевидним контрастне протиставлення двох світів. Необхідно відмітити, що автор використовує прийом оновлення фантастичного попадання з вічності в Москву, Воланд і його свита придбавають побутові риси. З іншого боку, при переході із звичайного світу в ірреальний оголюється суть людини. Використовується прийом гротеску (перетворення Миколи Івановича на свиню). Таким чином, світи пов’язані: життя героя починається в реальності і переміщається у фантастичну область (традиція Гоголя), причому його доля залежить від діянь у звичайному світі.
Булгаков освітлює ще один аспект з’єднання світів : деградацію душевної природи людини (про це писали Бунин і Достоєвський); те, що було трагічним в давнину, стало фарсом в реальності.
Автор стверджує, що межа між вічністю і сьогоденням примарна. Образи героїв проектуються у вічність, але потрапляють туди лише самі гідні з них: Иешуа, Понтій Пілат, Левій Матвій. Іншими словами, у фантастичній частині роману дається умовний дозвіл образів.
Деякі предметні деталі «кочують» з однієї частини твору в іншу: вино, поле Левія Матвія. Постійний і мотив, що об’єднує любов і вбивство : загибель Іуди і зустріч Майстра і Маргарити («Любов вискочила перед нами, як з-під землі вискакує вбивця в провулку, і уразила нас відразу обох»!).
Думається, що в концепції троемирия єднальною є також проблема добра і зла. «Древні» глави показують, що добро для однієї людини могло б обернутися злом для інших. У московській частині змальована зворотна ситуація (на жаль, подібний вже був одним з основних в програмі радянського уряду). А між цими світами — вічність — єдине місце, де Майстер і Маргарита набули спокою, де дві тисячі місяців страждав п’ятий прокуратор Іудеї, вершник Понтій Пілат.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.