Проблема «батьків і дітей» в романі

Проблема «батьків і дітей» — це одвічна проблема, що виникає перед людьми різних поколінь. Життєві принципи старших колись вважалися основою людського буття, але вони відходять в минуле, і їм на зміну приходять нові життєві ідеали, що належать молодому поколінню. Покоління «батьків» намагається зберегти все’то, в що воно вірило, чим жило усе своє життя, іноді не приймаючи нові переконання молодих, прагне залишити усе на своїх місцях, прагне до спокою. «Діти» прогресивніші, завжди в русі, хочуть усе перебудувати, змінити, вони не розуміють пасивності старших. Проблема -» батьків і дітей» виникає майже в усіх формах організації людського життя : в сім’ї, в робочому колективі, в суспільстві в цілому. Завдання встановлення рівноваги в поглядах при зіткненні «батьків» і «дітей» складне, а в деяких випадках її не можна вирішити зовсім. Хтось вступає у відкритий конфлікт з представниками старшого покоління, звинувачуючи його у бездіяльності, в марнослів’ї; хтось, розуміючи необхідність мирного рішення цієї проблеми, йде убік, надаючи і собі, і іншим право вільної реалізації своїх планів і ідей, не стикаючись з представниками іншого покоління.
Зіткнення «батьків» і «дітей», яке відбувалося, відбувається і відбуватиметься, не могло не відбитися в творчості російських письменників. Кожен з них по-різному вирішує цю проблему у своїх творах.
Серед таких письменників хочеться виділити І. С. Тургенева, який написав прекрасний роман «Батьки і діти». У основу своєї книги письменник поклав складний конфлікт, що виникає між «батьками» і «дітьми», між новими і відживаючими поглядами на життя. Тургенев особисто зіткнувся з цією проблемою в журналі «Сучасник». Письменникові були чужі нові світогляди Добролюбова і Чернишевський. Тургеневу довелося піти з редакції журналу.
У романі «Батьки і діти» головними супротивниками і антагоністами є Євгеній Базаров і Павло Петрович Кирсанов. Конфлікт між ними розглядається з точки зору проблеми «батьків і дітей», з позиції їх соціальних, політичних і громадських розбіжностей.
Треба сказати, що Базарів і Кирсанов відрізняються по своєму соціальному походженню, що, звичайно, відбилося на формуванні поглядів цих людей.
Прародителями Базарова були кріпосні селяни. Усе, чого він добився, було результатом важкої розумової праці. Євгеній захопився медициною і природними науками, проводив досліди, збирав різних жуків і комах.
Павло Петрович ріс в атмосфері достатку і благополуччя. У вісімнадцять років його визначили в пажеський корпус, а в двадцять вісім років він отримав звання капітана. Переїхавши в село до брата, Кирсанов і тут дотримувався світської пристойності. Велике значення Павло Петрович надавав зовнішньому вигляду. Він завжди був добре поголений і носив сильно накрохмалені комірці, що Базарів іронічно висміює: «Нігті-то, нігті, хоч на виставку посилай!.». Євгеній же абсолютно не піклується ні про зовнішність, ні про те, що подумають про нього люди. Базарів був великим матеріалістом. Для нього мало значення тільки те, що можна поторкати руками, покласти, на мову. Нігіліст заперечував усі духовні насолоди, не розуміючи того, що люди отримують задоволення, коли милуються красотами природи, слухають музику, читають Пушкіна, захоплюються картинами Рафаеля. Базарів лише говорив: «Рафаель гроша мідного не коштує.».
Павло Петрович, безумовно, не приймав такі погляди нігіліста. Кирсанов захоплювався поезією і вважав своїм боргом дотримувати дворянські традиції.
Величезну роль для розкриття основних протиріч епохи грають спори Базарова з П. П. Кирсановым. У них ми бачимо безліч напрямів і питань, по яких не сходяться представники молодого і старшого покоління.
Базарів заперечує принципи і авторитети, Павло Петрович стверджує, що «…без принсипов жити у наш час можуть одні аморальні або порожні люди». Євгеній викриває державний устрій і звинувачує «аристократиків» в марнослів’ї. Павло Петрович же визнає старий громадський устрій, не бачачи вад в нім, боячись його руйнування.
Одно з головних протиріч виникає між антагоністами в їх відношенні до народу.
Хоча Базарів з презирством відноситься до народу за його темряву і неуцтво, усі представники народної маси у будинку Кирсанова вважають його «своєю » людиною, тому що він простий в спілкуванні з людьми, в нім немає панської зніженості. А в цей час Павло Петрович стверджує, що Євгеній Базаров не знає російського народу: «Немає, російський народ не такий, яким ви його уявляєте. Він свято шанує віддання, він — патріархальний, він не може жити без віри.». Але після цих красивих слів при розмові з мужиками відвертається і нюхає одеколон.
Розбіжності, що виникли між нашими героями, серйозні. Базарову, чиє життя побудоване на всеотрицании, не зрозуміти Павла Петровича. Останньому не зрозуміти Євгенія. Кульмінацією їх особистої неприязні і розбіжностей в поглядах стала дуель. Але головною причиною дуелі є не протиріччя між Кирсановым і Базаровым, а недоброзичливі стосунки, які зародилися між ними ще на самому початку їх знайомства один з одним. Тому проблема «батьків і дітей» полягає в особистій упередженості один до одного, адже вирішити її можна мирним шляхом, не прибігаючи до крайніх заходів, якщо старше покоління буде терпиміше до молодого покоління, десь, можливо, погоджуючись з ним, а покоління «дітей» більше проявлятиме повагу до старших.
Тургенев вивчив одвічну проблему «батьків і дітей» з позицій свого часу, свого життя. Він сам відносився до плеяди «батьків» і, хоча симпатії автора на стороні Базарова, виступав за людинолюбство і розвиток духовного начала в людях. Включивши в оповідання опис природи, випробовуючи Базарова любов’ю, автор непомітно включається в суперечку зі своїм героєм, багато в чому з ним не погоджуючись.
Проблема «батьків і дітей» актуальна в наші дні. Вона гостро встає перед людьми, які належать до різних поколінь. «Діти», відкрито виступаючі проти покоління «батьків», повинні пам’ятати, що лише терпимість один до одного, взаємна повага допоможуть уникнути серйозних зіткнень.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.