Моральні проблеми роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу» (3)

Роман «Герой нашого часу» — перший в історії російської літератури реалістичний роман з глибоким філософським змістом. У передмові до роману Лермонтов пише, що його роман — це портрет «не однієї людини, а портрет, складений з вад усього нашого покоління в повному їх розвитку».
Печорин жив в перші роки після розгрому грудневого повстання. Це важкі для Росії роки. Кращі люди страчені, заслані в сибірські копальні, інші відреклися від своїх вільнодумних ідей. Щоб зберегти в собі віру в майбутнє, знайти в собі сили для діяльної праці в ім’я прийдешньої урочистості свободи, треба було мати благородне серце, треба було зуміти побачити реальні шляхи боротьби і служіння істині.
Переважна більшість мислячих людей 30-х років складали якраз ті, хто не зумів або не встиг ще набути цієї ясності мети, віддати свої сили боротьбі, у кого укорінений порядок життя віднімав віру в доцільність служіння добру, віру в прийдешнє його урочистість. Пануючим типом епохи був той тип людської особистості, який відомий в історії російської громадської думки під гіркою назвою «Зайвої людини».
Печорин цілком належить саме до цього типу. Перед нами молода двадцатип’ятирічна людина, що страждає від своєї неприкаяної, у відчаї задаюче собі питання: «Навіщо я жив, для якої мети я народився»? Печорин — не звичайний представник світської аристократії. Він виділяється на тлі людей, що оточують його, своєю непересічністю. Він уміє критично підійти до будь-якої події, до будь-якої людини. Він дає чіткі і влучні характеристики людям. Він швидко і вірно зрозумів Грушницкого, княжну Мери, доктора Вернера. Печорин смів, має велику витримку і силу волі. Він єдиний кидається в хату, де з пістолетом сидить вбивця Вулича, готовий убити першого, хто увійде до нього. Він не виявляє свого хвилювання, коли стоїть під пістолетом Грушницкого.
Печорин — офіцер. Він служить, але не вислужується. І коли він говорить: «Честолюбство у мене пригнічено обставинами», — неважко зрозуміти, що він має на увазі : багато хто якраз робив в ті роки кар’єру і «обставини» зовсім не перешкоджали їм в цьому.
У Печорина діяльна душа, що вимагає волі, руху. Він вважає за краще підставити лоб чеченським кулям, шукає забуття в ризикованих пригодах, зміні місць, але усе це лише спроба якось розсіятися, забути про пригноблюючу його величезну порожнечу. Його переслідують нудьга і свідомість, що жити так навряд чи «варто праці».
У Печорине ніщо не видає присутності яких-небудь громадських інтересів. Дух скептицизму, невіри, заперечення, той, що різко позначається в усьому внутрішньому складі Печорина, в жорстокій холодності його нещадних афоризмів, говорить сам за себе. І недаремно він часто повторює, що «не здатний до великих жертв для блага людства», що він звик «сумніватися в усьому».
Головна пружина вчинків Печорина — індивідуалізм. Він йде по життю, нічим не жертвуючи для інших, навіть для тих, кого любить : він любить теж лише «для себе», для власного задоволення. Лермонтов розкриває індивідуалізм Печорина і розглядає не лише його психологію, а певну світоглядну концепцію життя. Печорин — справжнє породження свого часу, часу пошуків і сумнівів. Він знаходиться в постійному роздвоєнні духу, друк постійного самоаналізу лежить на кожному його кроці. «У мені дві людини: один живе в повному розумінні цього слова, інший мислить і судить його», — говорить Печорин. Для Печорина не існує громадських ідеалів. Якими моральними принципами він керується? «З двох друзів завжди один раб іншого», — говорить він. Звідси його нездатність до справжньої дружби і любові. Він — егоїстична і байдужа людина, що дивиться «на страждання і радощі інших тільки у відношенні до себе». Творцем своєї долі і єдиним своїм суддею Печорин вважає тільки себе. Перед своєю совістю він постійно звітує, свої вчинки він аналізує, намагаючись проникнути у витоки «добра і зла».
Історією життя Печорина Лермонтов розповідає про те, що шлях індивідуалізму суперечить природі людини, її запитам. Справжніх радощів і справжньої повноти життя людина починає набувати лише там, де стосунки між людьми будуються за законами добра, благородства, справедливості, гуманізму.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.