Ліричний герой М.Ю. Лермонтова

Головна тема Лермонтова — особа в процесі самопізнання і самовоплощения, тобто розвитку. Дуже показовий характер більшості його віршів раннього періоду : це ліричні замальовки, уривки з щоденника — недаремно часто він їх озаглавлює, як щоденникові записи — датою або словами «уривок», «сповідь», «монолог». Лірика Лермонтова — літопис становлення душі. У цій абсолютній щирості — істинне художнє відкриття автора. Події духовного життя цікавлять поета в момент їх звершення, а не post factum. Його хвилює сам механізм внутрішнього рухи. Ліричний герой усієї лермонтовского творчості гранично близький авторові, в його портреті знаходяться усі сутнісні буттєві конфлікти, усе що в житті автора не випадково, але є фактом Долі.
Усьому внутрішньому ладу Лермонтова глибоко відповідає бунтарський байроновский романтизм — з тим культом таємної обраності особи, високої Долі, боротьби з Роком, тяга до світу — і відторгнення від людей: Але російський літературний досвід вже збагачений пушкінським психологізмом і історизмом як засадничими художніми принципами. І творчий метод Лермонтова, в усякому разі до «Героя нашого часу», можна визначити як психологічний романтизм. У романтичному ключі поет відмітає, як ми вже говорили, усі випадковості життя, тобто усе, що в його житті не від Долі, але від випадку, від обставин. Кожна ж подія, «працююча» на Долю, сприйняте як її прояв і знак, ретельно психологічно досліджується, аналізується.
Душа і особа цікавлять Лермонтова як головні реальності буття. Таємниця життю і смерті сприймається ним у рамках вічного життя духу. Таким чином ми знаходимо ключові слова до світобачення поета : воно будується на поняттях особи і Долі. Ці категорії сприйняті Лермонтовым в усій їх неоднозначності. І сама неоднозначність понять призводить до внутрішньої конфліктності миросознания поета.
Його духовний світ і світ зовнішній вражають своєю роздробленістю принциповим порушенням взаємозв’язків. Лермонтов занурюється в дослідження складного духовного світу людини, чия думка вічно не спить в прагненні пізнати істину і досягти абсолютного досконалості. Ця тяга до ідеалу, до вищої досконалості при усвідомленні недосконалості світу і людини дивовижна, чисто лермонтовская трактування основного романтичного конфлікту між недосконалістю світу взагалі і ідеальними спрямуваннями особи. До цього зовнішнього конфлікту романтизму Лермонтов привніс якнайглибший внутрішній конфлікт особи, постійне протиборство різноспрямованих сил — сил добра і зла — в душі людини. Дослідження духовного світу нескінченно. І цю нескінченність відкрив російській літературі Михайло Юрійович Лермонтов.
Досліджуючи витоки добра і зла, Лермонтов приходить до розуміння найважливішого життєвого закону: і добро і зло знаходяться не поза людиною, але усередині нього у його душі. Уся увага Лермонтова сконцентрована на духовному шляху героя.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.